Info angående föreningen
Allmän information

Syfte 

 • Vi vill ha en levande landsbygd. Vi ordnar under året olika aktiviteter där samtliga medlemmar hälsas välkomna till bygdegården.

 • Vi vill förvalta vår gamla skola på bästa sätt. Ett rum i skolan är inrett som skolsal och fungerar nu som skolmuseum – ett levande museum där barnen kan få leka ”gammaldags skoldag”. På väggarna i skolsalen hänger skolkort där många av dagens bybor är med.

 • Vi har i mycket liten skala börjat med torpinventering i Granheds rote, ett arbete som vi hoppas kunna slutföra så småningom.

  Inom Bygdegårdsföreningen arbetar också en bad-kommitté och en festkommitté. De personer som ingår i dessa kommittéer finns nämnda i en allmän pärm om bygdegårdsföreningens verksamhet. Denna pärm finns tillgänglig för medlemmarna i Granheds Bygdegård. Där finns också kopior av gamla protokoll och verksamhetsberättelser.

  Vaktmästare

  13 personer delar på sysslan under året. Sysslorna blir något varierande beroende på vilken månad man ansvarar för. Vaktmästarsysslorna finns anslagna på insidan av dörren till städrummet i bygdegården.
      

 •  

  Karta

   

   

  Vi finns vid GBF
  Medlemsskap

  Medlemsavgift 2015
  Enskild medlem: 150 kr
  Familj: 300 kr


  Ordförande: Bo Larsson
  Telefon: 0157-910 81
  E-mail:
  bo-s.larsson@telia.com

  Styrelsen

  Ordf :

  Bo Larsson  91081

  V . ordf :

  Nils Andersson  91036

  Sekr:

  Christina von Feilitzen  91048

  Kassö r:

  Kent Källberg  91089

  Ledamöter :

  Marja Andersson 91025 och Staffan Facht  0767816800

  Suppleanter:

  Eva Lundell-Lundkvist 91 00 och  Anders Hansson 016123536 

  Revisorer :

  Hans Andersson  och Per Mogård

  Suppleanter:

  Torbjörn Jonsson och Göran Roos

  Valberedning :

  Lisbet Larsson (sammankallande), Göran Roos och Emilia Larsson

  Skolmuséet

  Bygdegårdsföreningen tar emot föremål till skolmuséet, (en gammaldags inredd skolsal).

  Muséeansvarig: Christina von Feilitzen
  Telefon: 0157-910 48
  E-mail:
  christinavonfeilitzen@gmail.com

  Ekonomiska bidrag mottages med tacksamhet på föreningens bankgirokonto: 5752-7087

  Hyra + diverse

  Bygdegården går att hyra för olika verksamheter

  Lokalhyra:

   

  Möte, studiecirkel el. likn.

  200:- per tillfälle

  Fest

  600:- per dygn (medlemspris 300:-/dygn 12:00-12:00

  Läger eller liknande

  1000:-/dygn, samma pris för medlemmar

   

   

  Kontaktperson vid hyra:

   

  Leif Strand

  Tel: 0157 91064 alt. 070 6452925

   

  e-mail: strand.leif@telia.com

   

   

  Försäljning:

   

  Kartor över Floda socken 1677

  100:- styck

  Nyritad karta över Floda socken

  150:- styck

  Kaffe eller dricka

  5:-

  Granheds T-shirt (barnstorlekar)

  40:-.

  Kort

  5:-.

  Hej!
  Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
  Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
  ANNONS