Byn Granheds historia
Granhed - i dag och för 50 år sedan

Idag (2005)
Granhed är en by i Södermanland som är förhållandevis utbredd till ytan, den sträcker sig över ett cirka 25 kvadratkilometer stort område. Byn består av olika delar Södra, Östra, Västra och Nya Granhed, vilka ligger cirka 2 km ifrån Harpsund som fungerar som representations- och rekreationsplats för Sveriges statsminister.

Närmaste städer är Flen (15 km), Katrineholm (25 km) och Eskilstuna (35 km). Stambanan passerar Flen och Katrineholm vilket gör att boende i Granhed kan ta sig till Stockholm på 1 timme med tåg. Byn har ca 140 fast boende och 100 sommarboende i blandade åldrar.

Genom Granhed går den så kallade Stöttastensvägen, en kulturmärkt väg som slingrar sig upp och ner i 8 km ifrån Flodaslätten fram till Granhed. Vägen var grusväg fram till 1993, då den belades för första gången.

Vägen har fått sitt namn efter Stötta sten , ett flyttblock som ligger alldeles invid vägen. Stenen "stöttas upp" av grenar, stolpar, pinnar eller stockar av förbipasserande som känner oro för att stenen skall rulla ut på vägen.

Utmed vägen finns också Stora Gran , en hög stubbe efter en gran som stod mitt i en ägargräns och hann bli 125 år innan åskan slog ner i den. Vägen kantas också av milstolpar och väghållningsstenar.

Granhed av idag är en "pendlarort". Med det menar vi att de flesta vuxna, bofasta byborna arbetar på annan ort eftersom byn idag inte erbjuder så många arbetstillfällen. Det finns dock gårdar som bedriver jord- och skogsbruk i mindre skala och några egna företagare som sköter sitt arbete delvis hemifrån. I Granhed finns också Granhedsgården som driver konferensanläggning, vandrarhem och hotell.

Granhed har en livaktig bygdegårdsförening som har sitt högsäte i Bygdegården, byns gamla skola.

För 50 år sedan (i början av 1950-talet)
Då var Granhed en by med cirka 250 bofasta innevånare. Här fanns Skola, Lanthandel, Bank, Post, IOGT/NTO samlingslokal, Åkeri som hade både buss, taxi och lastbilar, Koloniverksamhet (ansvarad av Matteus församling i Stockholm), Telefonväxel, Pärmtillverkning, Bilverkstad, Såg och Smedja. Här fanns Elektrisk distributionsförening, Bastuförening, Syförening och ett eget musikkapell.

Byn hade då flera arbetsplatser, med många olika typer av arbeten. I så gott som alla hus bodde året runt-boende, många familjer hade fosterbarn och föreningslivet blomstrade.

Det har av naturliga skäl ändrats endel sedan dess. I många hus bor "bara" sommargäster och byn erbjuder inte så många arbetstillfällen längre. Dock har vi fortfarande en livaktig förening i Bygdegårdsföreningen som samlar gamla och unga, permanentboende likaväl som sommarboende. Bygdegården är en central samlingsplats som har hjälpt till att mynta begreppet "Granhedsandan".


 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS